خرید ‎مسکن در ‎تهران

دوشنبه 27 بهمن 1399 ساعت 16:08:10
آگهی

‏طول انتظار برای خرید مسکن ‎تهران با نرخ فعلی پس‌انداز به ۱۰۹ سال رسیده است.در دنیا، زمان بالای ۱۰ سال تا صاحب خانه شدن «غیرعادی» توصیف می‌شود.