آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنايع لاستيکي سهند - نماد: پسهند

یکشنبه 5 اردیبهشت 1400 ساعت 08:44:35
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنايع لاستيکي سهند - نماد: پسهند

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1400/02/15 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر - پايين تر از پارک وي - مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد از قبيل تقسيم سود نقدي و ...

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
سهامداران محترم مي توانند شخصاً يا از طريق نماينده قانوني خود جهت دريافت برگه ورود به جلسه با در دست داشتن اسناد شناسايي معتبر در تاريخ 1400/02/13 از ساعت 8 الي 16 به دفتر مرکزي شرکت واقع در تهران خيابان سيد جمال الدين اسدآبادي کوچه سوم (جهانبخش) پلاک 14 طبقه 4 مراجعه نمايند.

دعوت کننده از مجمع: هيأت مديره شرکت صنايع لاستيکي سهند (سهامي عام)