بانك مركزي سياستگذاري نوين پولي را آغاز كرد

شنبه 15 شهریور 1399 ساعت 18:22:52
بانك مركزي پژوهشكده

«عبدالناصر همتي» رییس کل بانک مرکزی گفت:اکنون باید از ساختار سنتی سیاست‌گذاری پولی که ۶۰ سال براساس آن فعالیت شده، فاصله بگیریم و برای تحقق این هدف، پژوهشکده نقش موثری می‌تواند ایفا کند و سیاست‌گذاری نوین پولی را آغاز کرده‌ایم و در اندیشه طراحی مسیری قرار داریم که به واسطه آن بتوان تورم را کنترل و هدف گذاری کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، «عبدالناصر همتی» روز شنبه در بازدید از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، گفت: همه ارکان کشور و بخش های اقتصادی مختلف باید با یکدیگر همگن باشند و پژوهشکده نیز نقش تسهیل‌گری را در القا و عملیاتی سازی این مهم ایفا کند.

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه دبیرخانه کمیته نقدینگی بر عهده پژوهشکده پولی و بانکی است، گفت: بعد از تأکیدات رهبرمعظم انقلاب در سال ۹۷ کمیته نقدینگی دو سال است که در بانک مرکزی شکل گرفته و در این مدت بحث‌ها و پیشنهادات مهمی داشته و این کمیته توانسته منشأ فعالیت‌ها و سیاست‌گذاری‌های مطلوبی باشد و همچنین مسوولیت پژوهش، بررسی و آماده سازی دستور کارهای شورای فقهی نیز به پژوهشکده محول شده است.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه توجه به تحقیقات کوتاه مدت نیز  در دستور کار پژوهشکده است، افزود: هرچند تحقیقات بنیادی امری مناسب و مورد انتظار است، اما نباید از تحقیقات و بررسی‌های کوتاه‌مدت نیز غافل شد، زیرا بسیاری از گزارش‌های کوتاه‌مدت این نهاد علمی می‌تواند در سیاست‌گذاری بانک مرکزی موثر افتد و علاوه براین، گزارش‌های یاد شده می‌تواند ضمن هشدار به سیاست‌گذار پولی و بانکی، در اجرا و عمل تکمیل‌کننده اقدام های بانک مرکزی باشد.

همتی یادآور شد: باید از ظرفیت پژوهشکده پولی و بانکی برای تبیین ارتباط میان بازارهای مالی بهره گرفت که این امر می‌تواند با همکاری پژوهشی میان بازارهای سرمایه، بیمه و پولی با پیشتازی پژوهشکده پولی و بانکی محقق شود.