Post image

سقوط قيمت دلار به كانال 24 هزار توماني

نرخ دلار با 1500 تومان كاهش نسبت به روز پنجشنبه، وارد كانال 24 هزار تومان شد.

Post image

افزايش ساعت كاري صرافي‌هاي بانكي

ساعت كاري صرافي‌هاي بانكي و بازار متشكل ارزي افزايش پيدا كرد.

Post image

ريزش يك ميليون توماني قيمت سكه در پي كاهش نرخ دلار

قيمت سكه تمام بهار آزادي يك ميليون كاهش يافت.

Post image

بانك مركزي سياستگذاري نوين پولي را آغاز كرد

رییس کل بانک مرکزی از آغاز سیاست‌گذاری نوین پولی خبر داد و افزود: در اندیشه طراحی مسیری قرار داریم که به واسطه آن بتوان تورم را کنترل و هدف‌گذاری کرد.