Post image

«وسپهر» نتوانست رکورد مشارکت سهامداران در عرضه های اولیه را بشکند

نماد «وسپهر» نتوانست ركورد مشاركت خريداران سهام عرضه اوليه را كه در اختيار «بپيوند» بود، بازار بشكند.