فرصت برگزاری مجامع دو ماه دیگر تمدید شد

چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 14:46:25
ابلاغیه

طبق ابلاغیه مصوب ستاد ملی مدیریت کرونا مهلت تعیین شده در قوانین و مقررات ناظر بر تشکیل مجمع عمومی شرکت های سهامی عام که تا پایان تیرماه 1399 می بایست مجامع خود را برگزار کنند به مدت دو ماه دیگر تمدید شد.

 سعید محمد علیزاده مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار امروز در ابلاغیه ای خطاب به  کلیه شرکت های سهامی عام ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین کلیه حسابرسان معتمد این سازمان این موضوع را اطلاع رسانی کرد.