مجمع عمومی فوق العاده شرکت خوراک دام پارس

سه شنبه 30 دی 1399 ساعت 15:27:18
آگهی

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ 1399/۱۱/20در استان تهران، شهر تهران به آدرس کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص تهران کرج روبروی رنگ هاویلوکس حضور بهم رسانند.

لازم به ذکر است، دراین جلسه درخصوص انتخاب اعضای هیئت‌مدیره تصمیم گیری خواهد شد.