مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گلتاش

دوشنبه 6 بهمن 1399 ساعت 11:12:18
آگهی

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1399/11/28 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس سالن آمفي تئاتر هتل آکادمي فوتبال واقع در تهران ضلع غربي مجموعه ورزشي آزادي، بلوار دهکده برگزار می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :  

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:
با توجه به شيوع بيماري کرونا و حسب ابلاغيه هاي ستاد ملي مبارزه با کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار، رعايت نکات بهداشتي ازجمله فاصله گذاري اجتماعي و به همراه داشتن ماسک و دستکش از سوي متاقضي حضور در مجمع الزاميست. ضمنا در راستاي رعايت اصول بهداشتي از ارائه پذيرايي در مجمع خودداري خواهد شد.