سرمایه شرکت کارخانجات کاشي و سراميک سعدي 250،000 میلیون ریال اعلام شد

چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 12:05:58
آگهی

تصمیمات مجمع عمومی عادی صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 29 اسفند 1398 شرکت کارخانجات کاشي و سراميک سعدي با نماد بورسی کسعدي مشخص شد.

مجمع عمومی عادی شرکت کارخانجات کاشي و سراميک سعدي دوشنبه  22 اردیبهشت 99 با دستور کار تصویب صورت های مالی 1398، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد.

بر اساس رای گیری به عمل آمده «محمدرضا درخشنده» به عنوان رییس مجمع ،«عباس حسني کبوترخاني» و «سيد ابوالفضل مهرپور» به عنوان ناظرین مجمع و «مجتبي مالکي» به عنوان منشی مجمع انتخاب شدند.

سهام داران حاضر در  مجمع صورت های مالی منتهی به 29 اسفند 98 را تصویب نمودند.

مجمع در تصميم‌گيري ديگري «اطمينان بخش و همکاران» را  به‌ عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت، «حساب گستر پويا» را نیز به ‌عنوان بازرس علی‌البدل معرفی کردند.