تصمیمات مجمع عمومی عادی شرکت لوله و ماشين سازي ايران

سه شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 10:11:23
آگهی

تصمیمات مجمع عمومی عادی صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 29 اسفند 1398 شرکت لوله و ماشين سازي ايران با نماد بورسی فلوله مشخص شد.

مجمع عمومی عادی شرکت لوله و ماشین سازی ایران یکشنبه 22 اردیبهشت 99 با دستور کار تصویب صورت های مالی 1398، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و انتخاب اعضای هیات مدیره برگزار شد.

بر اساس رای گیری به عمل آمده «محسن رئيسي» به عنوان رییس مجمع ،«اميرمحسن گرجي» و « فريد محمدي» به عنوان ناظرین مجمع و «مرجان ميمندي» به عنوان منشی مجمع انتخاب شدند.

سهام داران حاضر در مجمع صورت های مالی منتهی به 29 اسفند 98 را تصویب نمودند.

مجمع در تصميم‌گيري ديگري «بهمند» را  به‌ عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت، «هشيار بهمند» را نیز به ‌عنوان بازرس علی‌البدل معرفی کردند.