تصمیمات مجمع عمومی عادی شرکت حمل و نقل توکا

دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 13:50:28
آگهی

تصمیمات مجمع عمومی عادی صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 29 اسفند 98 شرکت حمل و نقل توکا با نماد بورسی حتوکا مشخص شد.


مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت یکشنبه 21 اردیبهشت 99 با دستور کار تصویب صورت های مالی 1398، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و انتخاب اعضای هیات مدیره برگزار شد.

سهام داران بر اساس رای گیری به عمل آمده «عبدالرضا جمالي» را به عنوان رییس مجمع ،«پريسا صالحي» و «محسن سعيدبخش» به عنوان ناظرین مجمع و «احمد جعفري» را به عنوان منشی مجمع انتخاب کردند.

مجمع همچنین صورت های مالی منتهی به 29 اسفند 1398 را تصویب نمود.

مجمع همچنين در تصميم‌گيري ديگري «آزمون پرداز ايران مشهود» را  به‌ عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت، «امين تدبير بصير» را نیز به ‌عنوان بازرس علی‌البدل معرفی کردند.

سهام داران حاضر در مجمع «سرمايه گذاري توسعه توکا» و «توکابتن» و «سرمايه گذاري توکافولاد» و «بازرگاني توکاتدارک» و «مهندسي راه آهن بهين ريل» را به مدت دو سال به عنوان اعضای جدید هیات مدیره انتخاب کردند.