تصمیمات صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار

سه شنبه 23 اردیبهشت 1399 ساعت 10:01:21
آگهی

تغییرات در امیدنامه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار تصویب شد.

مجمع صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اميد انصار یکشنبه 21 اردیبهشت 1399  در محل صندوق با حضور 100درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای, نماینده متولی, حسابرس صندوق برگزار شد.

در این مجمع بر اساس رای گیری به عمل آمده «مازیار ابراهیمی زاد»  به‌عنوان رییس مجمع «غلامحسن فتحعلی» و «سید علی شیرازی»  به‌عنوان ناظرین مجمع و «سارا حبیب نژاد» را به‌ عنوان منشی مجمع انتخاب کردند.

براساس تصمیمات گرفته شده در مجمع  تغییرات در هزینه های صندوق تصویب شد.