تصمیمات صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين

دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 ساعت 15:28:47
آگهی

تصمیم گیری در خصوص استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق و استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين مشخص شد.

مجمع صندوق سرمايه گذاري بانک ايران زمين شنبه 30 فروردین 1399  در محل صندوق با حضور 100درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای, نماینده متولی, حسابرس صندوق برگزار شد.

در این مجمع بر اساس رای گیری به عمل آمده «عباس فارسی»  به‌عنوان رییس مجمع «احسان حاجی علی اکبر» و «پریسا زارعی»  به‌عنوان ناظرین مجمع «امین خالصیان»  را به‌ عنوان منشی مجمع انتخاب کردند.

مجمع در تصمیم گیری دیگری تغییرات در اساسنامه و ارکان صندوق را تصویب کرد.

براساس رای گیری به عمل آمده در مجمع صورت های مالی منتهی به 7 بهمن 1398 تصویب شد.