رشد 29هزار واحدی شاخص بورس

دوشنبه 24 شهریور 1399 ساعت 16:15:20
بورس شاخص

شاخص کل در بازار بورس  تهران روز  دوشنبه  ۲۹ هزار و ۳۰۰ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۶۰۷ هزار واحد رسید.

براساس معاملات امروز بیش از هفت میلیارد و ۸۱۴ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۹۷ هزار و ۴۵۶ میلیارد ریال داد و ستد شد.

همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۲۵۹ واحد کاهش به ۴۲۲ هزار و۸۸۸ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با ۱۷۰ واحد واحد افت به ۲۷۷ هزار و ۲۰۴ واحد رسیدند.

شاخص بازار اول ۲۷ هزار و ۵۸ واحد و شاخص بازار دوم ۳۶ هزار و  ۴۹۳ واحد کاهش داشتند.

شاخص فرابورس نیز بیش از ۲۳۰ واحد افزایش داشت و بر روی کانال ۱۷ هزار و ۱۳ واحد ثابت ماند.

همچنین در این بازار یک میلیارد و ۷۳۰ هزار برگه سهم به ارزش ۳۹ هزار و ۷۹ میلیارد ریال داد و ستد شد.