آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت جوش و اکسيژن ايران

یکشنبه 25 خرداد 1399 ساعت 12:25:32
آگهی مجمع

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1399/02/16 در استان خراسان رضوي، شهر مشهد به آدرس کيلومتر 4 جاده سنتو (مشهد قوچان ) شرکت سهامي عام جوش اکسيژن ايران برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

يک ساعت قبل از شروع جلسه مجمع با به همراه داشتن مدرک شناسائي معتبر (کارت ملي ) وارائه شماره سهامداري