آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت مخابرات ايران

دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 13:37:51
آگهی مجمع

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1399/03/31 در استان تهران، شهر تهران به آدرس تهران، بزرگراه شهيد همت، ابتداي بلوار سردار جنگل، نبش خيابان فرزانه شرقي، ساختمان زنده ياد دکتر غفاريان برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب- دستور جلسه: 

سایر موارد

توضیحات:

اتخاذ تصميم در خصوص تعيين مبلغ حق الاشتراک ماهانه هر خط تلفن ثابت

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:

سهامداران محترم مي توانند نسبت به مشاهده آنلاين جلسه مجمع از طريق صفحه اينستاگرام شرکت به نشاني tci_iran اقدام نمايند

 

دعوت کننده از مجمع: هئيت مديره شرکت مخابرات ايران (سهامي عام)