آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري دارا الگوريتم

دوشنبه 26 خرداد 1399 ساعت 13:29:33
آگهی مجمع

موضوع: آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری   

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

از کلیه دارندگان واحدهای ممتاز، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان واحدهای ممتاز و همچنین نماینده و یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع این صندوق که در ساعت11:00 مورخ1399/04/07در محل شرکت واقع در تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، پلاک 16، واحد 108 برگزار می گردد؛ حضور به هم رسانند      

دستور جلسه

  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه
  • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد