مدیریت خونریزی ها و آنمی در زنان

زمان برگزاری: پنج شنبه 22 آبان 1399 ساعت 16:00:00

به گزارش روابط عمومی شر کت پورا طب مطابق با تایید نهایی و مکاتبات انجام شده با انجمن علمی زنان ایران وبینار آموزشی برای گروه زنان در روز پنجشنبه 22 آبان ماه با موضوع " آنمی فقر آهن در مراقبت های قبل ، حین و بعد از بارداری" در سالن کنفرانس ساختمان پورا طب برگزار می گردد. علاقه مندان می توانند این وبینار را از طریق همین صفحه مشاهده نمایند.