مجمع عمومی فوق العاده شرکت پارس توشه

زمان برگزاری: پنج شنبه 2 اردیبهشت 1400 ساعت 15:00:00
برگزاری مجمع

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری پارس توشه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت در روز پنجشنبه 2/2/1400 راس ساعت 15 در محل شرکت واقع در خیابان سپهبد قرنی؛ شماره 43 برگزار می گردد.

علاقه مندان می توانند از طریق همین صفحه مجمع شرکت پارس توشه را مشاهده نمایند.

دستور جلسه:

  • افزایش سرمایه
  • سایر مواردی که در حدود اختیارات مجمع عمومی فوق العاده باشد