مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع شیمیایی سینا

زمان برگزاری: دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 15:00:00

بنا به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع شیمیایی سینا مجمع عمومی فوق العاده این شرکت روز دوشنبه 21 مهرماه ساعت 15 در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار می گردد.

آدرس : خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارک وی ، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش