مجمع عمومی فوق العاده افق کوروش برگزار می شود

زمان برگزاری: شنبه 7 تیر 1399 ساعت 10:00:00

بنا به اعلام روابط عمومی شرکت افق کوروش مجمع عمومی فوف العاده این شرکت در تاریخ 07 /1399/04راس ساعت 10 صبح در ساختمان گلرنگ واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، ساعی یکم، برج گلرنگ برگزار می گردد. علاقه مندان می توانند مجمع را به صورت آنلاین از طریق سامانه مجامع آنلاین، اینستاگرام و آپارات افق کوروش مشاهده نمایند.  


گزارش لحظه‌ای:

شنبه 7 تیر 1399 ساعت 10:29:30 :


جلسه با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید


شنبه 7 تیر 1399 ساعت 10:28:25 :


سهامداران سؤالات و نظرات خود را با آقای دکتر ابراهیمی مطرح می کنند

 

شنبه 7 تیر 1399 ساعت 10:25:22 :

رای گیری در خصوص تصویب افزایش سرمایه انجام شد

شنبه 7 تیر 1399 ساعت 10:24:35 :

آقای دکتر ابراهیمی به نامه مجوز بورس اشاره کردند


شنبه 7 تیر 1399 ساعت 10:21:32 :

گزارش حسابرسی توسط آقای قلعه حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت ارائه می شود


شنبه 7 تیر 1399 ساعت 10:20:29 :

همچنین در ادامه جهت افزایش سرمایه به افزایش تعداد فروشگاه اشاره کردند


شنبه 7 تیر 1399 ساعت 10:19:03 :

آقای دکتر فخریان به هدف از افزایش سرمایه اشاره کردند


شنبه 7 تیر 1399 ساعت 10:17:03 :

آقای دکتر ابراهیمی از آقای دکتر فخریان مدیریت عامل شرکت زنجیره ای افق کوروش دعوت به سخنرانی کردند


شنبه 7 تیر 1399 ساعت 10:07:34 :

در ادامه از  آقای دکتر ابراهیمی رئیس مجمع برای سخنرانی دعوت شد


شنبه 7 تیر 1399 ساعت 10:05:59 :

جلسه با سخنرانی خانم نگهبان آغاز شد

 

شنبه 7 تیر 1399 ساعت 10:03:41 :

بر اساس رای گیری به عمل آمده « آقای دکتر ابراهیمی » به عنوان رییس مجمع ،« آقای دکتر گودرزی » به عنوان ناظر اول و « آقای دکتر قانعی » به عنوان ناظر دوم مجمع و « آقای کوروش دامغانی » به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند


شنبه 7 تیر 1399 ساعت 10:02:15 :

شنبه 7 تیر 1399 ساعت 10:01:36 :

در ادامه سرود جمهوری اسلامی را خواهیم داشت


شنبه 7 تیر 1399 ساعت 10:01:00 :

مجمع با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد


شنبه 7 تیر 1399 ساعت 10:00:37 :

سهامداران با ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در جلسه حضور  دارند


شنبه 7 تیر 1399 ساعت 10:00:21 :

اعضای هیات مدیره وسهام داران محترم وارد جلسه شدند


شنبه 7 تیر 1399 ساعت 09:59:47 :

مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ شرکت افق کوروش شنبه 7 تیر ماه  99  تا دقایقی دیگر برگزار می شود