مجمع عمومی عادی شرکت سیمان تهران

زمان برگزاری: پنج شنبه 26 تیر 1399 ساعت 09:00:00

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان تهران در روز 1399/04/26 در هتل سیمرغ واقع در خیابان ولیعصر پایین تر از پارک ساعی برگزار می گردد.

سهامداران محترم می توانند با مراجعه به لینک /www.oagm.ir/conference/19 در سامانه مجامع کشور و https://www.instagram.com/tehran_cement_group در اینستاگرام مجمع این شرکت را به صورت زنده تماشا کنند.