مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان (سهامی عام)

زمان برگزاری: چهارشنبه 25 تیر 1399 ساعت 10:00:00


آگهی نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

صاحبان سهام شرکت واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان ( سهامی عام )

 

به شماره ثبت 247560 نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران و به شماره شناسه ملی 10102881763

 

 

پیرو آگهی منتشر شده در روز شنبه مورخ 14/04/1399 در روزنامه اطلاعات، مبنی بر دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه ، به آگاهی می رساند، مجمع مذکور در روز چهارشنبه ساعت 9 صبح مورخ 1399/04/25برگزار خواهد شد. لذا با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط مندرج در نامه شماره 104/31مورخ 1398/12/20ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، در خصوص عدم صدور مجوز توسط ستاد مذکور، برای مجامعی که بیش از 15 شخص حقیقی و حقوقی در آنها شرکت نمایند ، به سهامداران محترم توصیه می گردد ، به جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ، نسبت به مشاهده هم زمان ( online ) برگزاری مجمع ، از طریق سامانه مجامع آنلاین کشور اقدام نمایند.

ضمناً ، از سهامداران و نمایندگان محترمی که به صورت حضوری در مجمع فوق حاضر خواهند شد ، درخواست می گرد، تمام اصول بهداشتی لازم ، برای حفظ سلامت خود و دیگر شرکت کنندگان را رعایت نمایند.

از جمله اصول مذکور ، می توان به نکایت زیر اشاره نمود :

  1. خودداری از دست دادن و روبوسی.
  2. همراه داشتن خودکار شخصی.
  3. همراه داشتن ماسک و دستکش استاندارد.
  4. حفظ فاصله ایمنی از دیگر شرکت کنندگان ، در طول برگزاری مجمع.

لطفاً ، در صورتی که احدی از نمایندگان یا سهامداران ، علائم سرماخوردگی یا شبه آنفلونزا دارند، از حضور در این مجمع خودداری و نماینده یا وکیل را جایگزین نمایند.

همچنین ، لازم به ذکر است ، به دلایل مورد اشاره ، از پذیرایی رایج در مجامع ، خودداری خواهد شد.