مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت روزدارو (سهامی عام)

زمان برگزاری: شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 16:00:00

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت روز دارو ( سهامی عام ) و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عادی سالانه شرکت که رأس ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ 99/05/14واقع در کارخانه به نشانی : کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج، خیابان داروپخش، خیابان اردیبهشت یکم، خیابان اردیبهشت سوم، پلاک 1 تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.

لذا از سهامداران محترم که تصمیم به شرکت در جلسه مذکور دارند، درخواست می شود برای دریافت برگه ورود به جلسه اعم از اصیل و وکیل اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه خود را به همراه داشته باشند.