مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

زمان برگزاری: شنبه 20 دی 1399 ساعت 02:00:00
برگزاری مجمع

بنا به گزارش روابط عمومی شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران(سهامی عام) مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت در ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1399/10/20 در سالن همایش سازمان مدیریت صنعتی واقع در خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایران شناسی، خیابان دوم، خیابان نهم روبروی خیابان 9/5 پلاک 6 برگزار میگردد.

دستور جلسه:

1- استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص سال مالی منتهی به 1399/06/31

2- بررسی و اخذ تصمیم وتصویب صورت‌های مالی (ترازنامه، سود و زیان و...) سال مالی منتهی به 1399/06/31

3- انتخاب اعضای حقوقی هیات مدیره  

4- تعیین حق حضور و پاداش اعضای محترم هیات مدیره

5- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1400/06/31

6- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت.

7- سایر مواردی که در صلاحیت این مجمع باشد.