مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت صنایع شیمیایی سینا

زمان برگزاری: دوشنبه 7 مهر 1399 ساعت 15:00:00

بنا به اعلام روابط عمومی شرکت صنایع شیمیایی سینا مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این شرکت در تاریخ 7/7/99 راس ساعت 15 در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار خواهد شد .

از سهامداران محترم  دعوت می گردد جهت مشاهده مجمع در روز برگزاری به همین صفحه در سامانه مجامع آنلاین مراجعه نمایند.