مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها ( سهامی عام )

زمان برگزاری: چهارشنبه 9 مهر 1399 ساعت 09:30:00

احتراماً  از کلیه سهامدارن، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این شرکت که رأس ساعت 9:30 صبح روز چهارشنبه مورخ 99/07/09 به نشانی: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان بیست و سوم، پلاک 10، طبقه 6 برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.