مجمع شرکت صنایع شیمیایی سینا

زمان برگزاری: شنبه 10 آبان 1399 ساعت 15:00:00

بنا به اعلام روابط عمومی شرکت صنایع شیمیایی سینا مجمع فوق العاده این شرکت روز 10 آبان ماه راس ساعت 15 در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار می گردد.