Post image

«شستا» در بورس کشف قیمت شد

امروز (چهارشنبه) ۱۰ درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) در بورس با نرخ هشت هزار و ۶۰۰ ریال در هر سهم کشف قیمت شد.

Post image

صدور کدهای سهامداری از مرز ۱۱ میلیون گذشت

با صدور بیش از ۴۷ هزار کد سهامدار جدید در مردادماه امسال، تعداد کدهای سهامداران بازار سرمایه از مرز ۱۱ میلیون گذشت.