Post image

قنیشا برای ۶ ماه ۲۵۹ریال سود محقق ساخت

شرکت قند نیشابور در صورت های مالی ۶ماهه از تحقق سود ۲۵۹ریالی سود برای هرسهم خبر داد.

Post image

۲۹۵ریال؛ سود ۳ماهه هرسهم "پکویر"

شرکت کویر تایر در سه ماهه منتهی به ۲۹اسفند ۱۳۹۸ به ازای هر سهم ۲۹۵ریال سود اعلام کرده است.

Post image

رشد 19 هزار واحدی شاخص بورس در بازار امروز

شاخص کل در بازار بورس امروز (چهارشنبه) ۱۹هزار و ۳۵۳ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۶۴۵ هزار و ۷۶۲ واحد رسید.

Post image

صدور کدهای سهامداری از مرز ۱۱ میلیون گذشت

با صدور بیش از ۴۷ هزار کد سهامدار جدید در مردادماه امسال، تعداد کدهای سهامداران بازار سرمایه از مرز ۱۱ میلیون گذشت.